Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ben Asreh:

En tot die hand Behoort wat gij hem gaaft: het pand, Het gulden pand der Wijsheid: Christi Graal....

Khalid Ibn: (zich verschrikt omwendend). Wees stil... wat wil hij nu ? Ifiij gaat de treden niet weer op Maar schrijdt ter hoofdgang uit...!

De anderen (dooreen).

Bij Allah wat is dat? wat geschiedt?

(Tankelijn schreed inderdaad op den hoofdingang toe.

[Hij wordt gevolgd door degansche schare. Naast hem Zoraster, Everwacher en manasse in ontzetting. Alleen Reinout Palster blijft achter, ook den Koning weerhoudend).

T a n k e 1 ij n: (bezeten).

En volgt mij thans, dat ik de stad doorrijd,

Door u omstuwd, „Hosanna 1" juichend.

Brengt mij een ezel, brengt mij een kroon,

Ik ben uw Koning thans, de Menschenzoon!

(Met hem golft de menigte naar buiten. In de grootste verwarring snellen de Mysterie-broeders hem na).

Khalid Ibn: (weeklagend). Verloren! Verloren!

TOONEEL VIL

(Koning Amfortas en Reinout Palster alleen. Bulten groot gedruisch).

Koning Amfortas:

Wat wil dat duiden: „verloren 1 verloren I" ?

Sluiten