Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

walgmond, de kokette oogen en de half gesloten oogen, het gladde voorhoofd en het donker fronsende voorhoofd, de mondhoeken omhooggeheven en de mondhoeken omlaag getrokken, de buigende hals en het hoofd in den nek, de ronde open handgebaren en afstootende elleboogbewegingen, het tegensteken der vlakke hand en het ballen der vuisten, het toekeeren van het lichaam en het afwenden der schouders, het opheffen der handen en het opheffen der schouders, zacht golvende beweging van oogen, gebaren, tonen en scherplijnige schielijke beweging, chromatische intervallen en tertsen of kwinten, harmonie en dissonanten. Ziedaar weer materiaal genoeg om als derde gronddimensie liefde en haat of begeerte en afschuw te aanvaarden.

Maar er is nog een vierde reeks van analoge tegenstellingen : die van den proefmond of van het gezicht van kritisch overwicht, en den open schrikmond, rustige oogen en dwalende blik, gespannen oogleden en knippende oogleden, glurende blik en vragend gezicht, blozende wangen en bleeke wangen, tanden laten zien en op z'n lippen bijten, zich oprichten in z'n volle lengte met de oogen recht vooruit, en zich vooroverbuigen met neergeslagen oogleden, kalme gedecideerde gebaren en sidderende gebaren, vaste stap en stokvoetend aarzelen, tremolo en stacato spreken, oe-klank en i-klank, volle stem en heesche stem, denzelfden toon aanhouden en in de laagte dalen, crescendo en decrescendo, silben rekken en verkorten—opnieuw parallelle tegenstellingen genoeg om een vierde dimensie van hoogachting en geringachting of van deemoed en hoogmoed te wettigen.

Wij zien, er is een zekere verwantschap tusschen telkens twee paren.

Vreugde-lijden en spanning-slapheid zijn subjektief tout court: absolute of lyrische gevoelens. Lief de-haat en hoog-

Sluiten