Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Torec logeert bij twee ridders ; en toen zij wisten wie hij was en wat hij zocht, zeiden ze : „Wat ge doet, baat u „niets; er is maar één weg naar uw doel, en op die weg „waken dag en nacht twee sterke reuzen; bovendien staat „op 't eind van de weg, in een woud, de opziener Rogard „klaar met een tiental stoute ridders !" Doch Torec stoorde zich niet aan die twee en aan hun woorden, maar ging 's morgens vroeg op weg. Hij was zo gelukkig, bm zonder tegenspoed bij de poort te komen. De reuzen waren namelik, zonder erg in de vreemde bezoeker te hebben, gaan jagen. Nog bijtijds terug van de jacht, meenden ze nog vóór de poort de waaghals te kunnen verslaan, er drongen op hem in. Doch Torec doodde de reuzen. Daarop reed hij onverwijld de poort binnen. De portier maakte bezwaar, doch Rogard betoonde zich wellevender en vergunde de vreemdeling een nachtverblijf ; zijn knapen gespten de nieuwe gast diens wapenen af. Doch kort daarop kwamen de jagers ontsteld het slotplein oplopen, roepende dat de reuzen verslagen waren ; en toen ze Torec zagen, herkenden ze in hem de vreemdeling, die ze had neergestoten. Dadelik werd hij in verhoor genomen, en toen Rogard te weten kwam, dat hij de zoon van Ydor vóór zich had, en dat dit tevens de man was, die het op de kroon van zijn meesteres had voorzien, liet hij hem inrekenen en in de kerker voeren. Tegen dit bedrijf kwam Torec op als tegen een schending van het heilige gastrecht. Ook twee zonen van Rogard maakten bij hun vader beklag over het verraderlike van deze inkerkering. Er werd nu iets anders op gevonden. Torec zou in vrijheid worden gesteld, voor de verdere avond als gast aanzitten, en de volgende ochtend buiten het kasteel in vrijheid gelaten worden ; doch eenmaal buiten, zouden vijftien heimelik in een hinderlaag gelegde ridders hem overvallen, om hem wederom in gevangenschap slotwaarts te kunnen voeren. En inderdaad, dit Bedoeïnen middel gelukt. Torec weet zich wel door de éérste hinderlaa heen te slaan, doch de tweede wordt hem noodlottig. Ge kneveld komt hij weer binnen de poort en zit vijftien dage lang van licht en lucht verstoken, op water en brood. Mo» dit dan het einde zijn van de roemvol doorgezette tocht ?Daar treft Rogard een ramp, twee van zijn zonen worde

Sluiten