Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ooit gezien had, geheel opgetrokken van marmer, en met allerlei fraaie spreuken versierd. Ridders en jonkvrouwen vermeiden er zich met allerlei spelen, en met de vermaken der jacht ; ,,van minnen leerde daer elc die wilde." Torec wilde de vrijmoedigheid nemen, naar binnen te gaan ; doch een ridder trad hem in de weg en sprak hem aan. — „Gij hebt uw weg slecht gekozen," zegt de vreemde ridder ; „want voor u is het de dood ; alléén, zo ge mij of een van „mijn baronnen onder de voet weet te krijgen, zal dit u „tot behoud kunnen wezen. Zo ge de kamp aanneemt, „wees dan zo goed tot morgen te wachten, en ik zal u „de „„kamer van wijsheid" binnen leiden. Daar zult ge lessen „aanhoren over wijsheid en hoofsheid en uw geest zal er „allerlei genoegens door smaken." — De volgende dag brak aan, en de gastheer leidde Torec binen, met deze woorden: „Weet, dat gij de eerste zijt, die ik laat binnen treden. Vóór „u heeft nooit een vreemdeling toegang gehad!" — Daar zag Torec een vertrek, opgebouwd uit marmer en saffieren, met deuren van metaal en met vensters van kristal. Een kostbare specerij verspreidde er een heilzame en welriekende geur. Wijze ouden van dagen zaten er op ivoren zetels. Drie dagen lang luisterde Torec toe. Op den avend van den derden dag ging hij inslapen met het voornemen, om de volgende morgen te vertrekken. Toen hij de ogen opende, keek hij verbaasd rond : hij bevond zich op de plek, waar hij drie dagen te voren scheep was gegaan. Hij ging nu naar Yoras, en vertelde alles wat hem was wedervaren ....

Het Paradijs met de wonderburcht, waar gejaagd, gespeeld en geminnekoosd wordt, is een ander dan dat uit de visioenen der heiligen, doch daarvoor is het dan ook gemetamorfoseerd in een ridder-Paradijs. Zelfs de filosoferende wijzen die we hier ontmoeten, mogen we niet gelijk stellen met de sneeuwwit geklede grijsaards uit de Christelik-gekleurde sagen van Beda en de zijnen. Tussen de visioenlitteratuur schoof zich een eigenaardig moraliserende Middeleeuwse didaktiek. De „kamer van wijsheid" werd een disputeercollege. Geenzins is nodig, bij het zoeken van de oorsprong van deze episode, te willen teruggaan op een „Romaanse" bron ; indertijd, toen de Torec zijn

Sluiten