Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrokken naar de streken van de Kaspiese zee, waar de met sneeuw bedekte bergtoppen van de Kaukasus, bij zijn bewonderaars de herinnering opwekten aan de Amazonen, die hier haar woonplaats moesten hebben, en hun fantazie verbond de held onder de koningen aan de helden-koningin.^. Hij had de grenzen bereikt van Indië, dat Griekse geografen v gevuld hadden met dingen, die de werkelikheid van 't geprezen lustoord moesten tarten, en in hun verbeelding had hij reuzen bekampt, wonderen aanschouwd en avonturen doorleefd. Over de historiese zegevaart strooide een Oosterse wereld de volle hoornen van zijn weelderigste sprookjespoëzie, en door de bekorende uitwerking van zijn fantastiese tooi, behield ook het latere Alexander-verhaal in een mengeling van historie en sage, als achtergrond de Ktesiaanse fabelwereld met zijn reuzen, hondmensen, klein-duimpjes en andere wondergestalten.

Dat de Pseudo-Kallisthenes, de oudste ons bekende Alexander-sage, tijdens de Ptolomaeën in Alexandrië bewerkt, — de Macedoniese koning als een S i n d b a deüanden laat bezoeken, die nader blijken walvissen te zijn, of hem door een gier in de lucht laat opnemen om hem des te beter de wereld te kunnen laten bekijken; geeft een voldingend bewijs, dat het Alexandrijnse verhaal een verwante is, van het Arabiese sprookje, en met wie weet hoeveel Oosterse en Westerse Brandaanelementen teruggevoerd moet worden tot een of ander oud-Indies volkssprookje of avonturiers-roman. Maar waar is de stamvader van de legende, en wat werd1 er van de verspreide en verloren geraakte familieleden? Zoveel mag als zeker worden aangenomen, dat de Sindbad ;— of diens voorvader — van 't oorspronkelik verhaal, in de Alexandrijnse sage vereenzelvigd werd met Alexander als patroon van de stad, en daardoor aan de roman zijn nationaal-Egyptiese kleur verleende. Daar kwam nog iets bij. Het slavenvolk der Egyptiese fellah's stond sterk op zijn godsdienst, en wilde zijn koning volstrekt als de bébelichaming van A m m 9 n Ra beschouwd hebben. Toen nu Alexander deze trektu't Egyptiese volkskarakter zoveel mogelik meende te moeten ontzien, en misschien wel hun wensen in de hand werkte, verwierf hij zich niet alleen aller

Sluiten