Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil ; lees de opstellen zijner leerlingen die bedachtzaam gebouwd zijn, kloek, degelik. Leer, met éen Woord, wat 'n wiskundige ontwikkeling voor goeds kan geven aan het taalonderwijs. Ook dat kunnen wij niet missen in ons vak. Maar dat-alleen is het niet. Wij hebben alles nodig, de alzijdige ontwikkeling van de gehele mens.

En als ge nu verder rondkijkt onder uw oudere kollega's om te zoeken, waar ge wat kunt leren, dan zult ge u zeker overal afvragen : ouderwets of nieuw ? Want dat hebt ge wel gehoord aan de Akademie dat er 'n vernieuwing, 'n verjonging in ons vak is gekomen. Gij weet dat er achtereenvolgens twee vaandels omhoog zijn gestoken, waaromheen de strijders zich hebben verzameld : Taal en Letteren en De nieuwe Taalgids. En gij wilt weten, wat het karakteristieke verschil is tussen oud en nieuw ?

De ouden waren de mannen van het lager onderwijs, waarvan ik u zo-even 'n type heb getekend ; zij kenden methode, en voelden zich vast als mannen die weten dat ze de waarheid in pacht hebben.

Zij lieten zich niet leiden door waarneming der taal zoals ze door het grote beschaafde publiek werd gesproken, maar keken in 'n boekje om te weten of iets ,,mocht" of „niet mocht", en de schrijvers van die boekjes redeneerden op historiese gronden hoe iets moest gezegd worden en ze dorsten te beweren dat de taal fout was zoals ze was.

Zij waren er niet van overtuigd dat spelling maar 'n afspraakje is. Ze hielden de regeltjes voor 'n soort van hemels besluit: „paard moet met 'n d, want het meervoud is paarden." Kwam er iemand die zei: „ik voel niets van de kracht van dat woordje „want", ik vind paart met 'n t 'n veel betere spelling," dan geloofden ze dat die man wat scheelde in z'n hoofd. Ze argumenteerden er niet tegen in ; 't was te gek ; of deden ze 't toch, dan kwamen ze met vanbuiten geleerde argumenten en praatten over 't beginsel der gelijkvormigheid, en dachten er niet aan dat we dit beginsel in honderd andere gevallen verwaarlozen zonder enig bezwaar.

De oude school bracht door ontleding alles tot volle bewustheid van de eerste rang en wist niet dat we alle

Sluiten