Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te opmerkelijker is het dat wij een tijdlang, wel tijdens die geheele lange regeeringsperiode van den Zonnekoning, de leveranciers der politieke satire, en daarmee tevens de vulgariseerders der politiek zijn geweest, en de later zoo machtige Engelsche caricatuur uit de onze voortkomt. Eigenlijk heeft de Hollandsche school van caricatuur de politieke spotprentkunst beheerscht zoolang zij zich van de gravure bediende, en is eerst met de opkomst en de toepassing der lithografie haar glorie getaand. Zelfs het feit dat de Hollandsche spotprent uit den Franschen tijd en daarna toch weer een navolging is van de Engelsche, doet daartoe niets af. Deze was immers echt Hollandsch van origine.

De nu volgende bladzijden zullen trachten een denkbeeld te geven van die Hollandsche spotprent, haar verdiensten en haar gebreken, en haar loopbaan volgen tot zij moest wijken voor de spontaner en directer caricatuur der 19e eeuw, waartoe de Hollandsche teekenaar heeft bijgedragen op bescheiden, maar toch niet te onderschatten wijs.

Sluiten