Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenslagen der Franschen, en hun verlies van Naarden, Nieuwe Schans, Coevorden, Woerden, Utrecht, die langs natuurlijken maar onsmakelijken weg werden geloosd.

Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster — de spotprent had het, als de veldheer, druk, nu zij zich eenmaal ging weren. Wij vinden al gauw een toespeling op oneenigheid onder de vijanden.

Elck laat nu Hollandt's kees wel leggen.

die kees is niet de keeshond, later symbool van den patriot, maar de kaas, dat vaderlandsche produkt.

Kleine rampen bezwaren ons wel eens meer dan groote, kleine vijanden irriteeren ons soms het meest. Zoo zijn de bisschoppen van Keulen en Munster slachtoffers van een niet af houdenden spot in deze jaren van feilen strijd om het bestaan. Vooral de laatste. De bisschop van Munster kreeg spotprent op spotprent naar het gemijterd hoofd. Er is dan een sterke neiging om dezen prelaat voor gek te verklaren. Hij zit in het dolhuis je, om hem heen staan andere gekken ; die hem bespotten ; of in den kinderkakstoel met rinkels. Een andere prent op hem illustreert het volgende rijm :

En Jonoker Duyvel hoor in 't kort, Wanneer het aan soldaten schort, So vreet van alles in u huyt En schijt ze voor soldaten uyt.

De andere kleine vijand van het land en van de religie, de kerkvorst Prins Willem van Fürstenberg, komt eveneens vaak voor in de caricatuur van dien tijd. Hij was een creatuur van Lodewijk.

De volgende vruchtbare periode is die van de korte en rampspoedige regeering van Jacobus II, die aan Romeyn de Hooghe zooveel stof gaf. Een ijverig maker van spotprenten in dezen tijd is de Antwerpenaar Bouttats. Welke precies van hem zijn, is niet na te gaan, als Belg behoort hij niet tot

Sluiten