Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onhandige manier een bijbel in een school ziet hijschen aan een touw, monniken zijn echter daaraan gaan hangen en een R.K. priester, die er glunder bij is gaan zitten (hij is wel grappig), houdt ook tegen.

Wien Neêrlands bloed door d'adren vloeit En 't vrij van smetten kent. Wiens hart voor land en koning gloeit, Drijv' woeker met deez prent.

De Nederlandsche maagd smeekt den koning :

Oranje geef mij hoed en speer Gods outer en zijn bijbel weer.

Ook een paar prenten op buitenlandsche politiek in 1859/60.

„Europa na den vrede van Villafranca" is een stijf geteekende prent die meer op een droge houtgravure lijkt dan op een litho. Waarschijnlijk van dezelfde hand is een landkaart, „Aanschouwelijk oorlogstooneel" die lang niet onaardig de toenmalige situatie weergeeft.

Buiten elke pers-publicatie om — zoover ik kan nagaan, zijn nog eenige kleine prentjes op de nieuwe Schoolwet van Veridicus, goed geteekend en tamelijk grappig, een paar knappe litho's van P. H. Testas, waaronder een met de personificaties van twee kiesvereenigingen Burgerplicht en Grondwet; een grootere bepaald moderner uitziende : Calvijn en Rome gaan hand aan hand, Dat God behoede Ons Vaderland.

en een reeks koppen, waarin het katholicisme wordt voorgesteld als „De Zwarte Internationale Colorado-kever." Van dit diertje (d. w. z. de echte Colorado-kever) hoorde men toen veel onrustbarends in verband met de aardappelen en andere gewassen, en het Algemeen Handelsblad gaf zelfs een gekleurd plaatje uit met de afbeelding op ware grootte.

Sluiten