Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd van décadence der genre-kunst. Ze stonden soms boven andere praestaties in de kunst van ons land, in hun tijd, zooals m het geval van Romeyn de Hooghe.

In Holswilder voor het eerst leeft de politieke caricatuur met de kunst van haar tijd mee, wordt bewogen door haar idealen. Er is verwantschap, in zijn intuïtief streven naar atmosfeer en stemming, met de schilders der Haagsche school, met Mauve en Bosboom in het bijzonder. Er is zelfs verwantschap in zijn impressionisme van groote plans en sterke contrasten, met Breitner, zijn jongeren tijdgenoot.

De politieke kant van Jan Holswilder's werk is spoedig besproken. Zijn prenten behandelen immers zulke een kort tijdvak ! Hij teekent voor twee gedecideerd anticlericale bladen, m de dagen der ministers van Lynden, Mackay, Heemskerk en Kappeyne, in de dagen van dr. Kuyper's groote organisatorische successen, van Dr. Schaepman's invloed op het sterkst, van Domela Nieuwenhuis' kortstondig kamerlidmaatschap. Zijn charge-portretten van de genoemde leiders, van de Savornin Lohman, Lintelo de Geer van Jutphaas, Hafmanns, en zoovele anderen, in zoovele verschillende lezingen, tellen onder het allerbeste wat in ons land van dien aard is gemaakt, en hebben dat onopzettelijke, dat later kunst zelden heeft bereikt.

Als ongemeen fraaie prenten van zijn hand wil ik nog noemen de Lohman en Schaepmann als kornaks bij den olifant 2e kamer, de anti-revolutionnaire rattenval, de droomen van Keuchenius, in Uilenspiegel. Hij gaf in dit blad nog wat tot dusverre een groote bijzonderheid in onze caricatuur was : een prent in kleurendruk : „De Glazen koets op het Binnenhof te 's-Hage», een van zijn altijd levendig gecomponeerde en waarlijk bewegende optochten.

Als eén van de mooiste schatten uit Holswilder's artistieke nalatenschap zou ik nog willen noemen zijn vroolijk sati-

Sluiten