Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald een kloosterbroeder). En toch houdt een kloosterbroeder de preek. Maar hij is le premier role du ThéatreMontmartre (Misschien is hij daar wel le „jeune premier" oftewel „jeune amoureux"). Dan wordt er eene cantate gezongen op den god Poreus, wiens heidensche beeltenis wordt rondgedragen. Deze cantate is in gescandeerd proza. Dan de benedictie, 't Wordt nacht. Op de verlichte muren ziet men naakte, of bijna naakte vrouwen verschijnen (le nu aesthétique). De eigenlijke „Ciel" is op de bovenverdieping. Gaat men naar beneden, dan komt men in 'n soort grot, de verblijfplaats der gelukzaligen. Men ziet daar tableaux vivants en fantasmagorieën. Vele engelen. Een toeschouwer wordt in zoo'n hemeling veranderd : Hij heeft vleugels, stijgt op naar de hemelen van Mohamed, welks hemelen bevolkt zijn met iioo maagden.

Naast le Cieil „1'Enfer." Hoe kan 't anders? Door 'n geopende drakenbek gaat men naar binnen in de verblijfplaats der verdoemden. Men ziet slangen, die vlammen spuwen. Op tafels, die in vuur schijnen te staan schenken de duivelen drank. Wat zien de menschen als de reden tot hunne verdoemenis ? Goud en vrouwen. Vóór mij liggen eenige Ansichtskaarten met afbeeldingen uit „1'Enfer", een souvenir, dat men meekrijgt naar huis. We zien Mephisto met dreigend vooruitgestoken hand. En dan allerliefste vrouwen, die verbijsterd kijken (wederom „le nu aesthétique"), dan eenige mannetjes en wijfjes, die ketelmuziek maken. Vuurspuwende draken daar om heen. Kortom zooals in 't boekje staat: L'Enfer, cabaret unique au monde. Tous les soirs de 8 h. J a 2 h. du matin Attractions Diaboliques, Supplice des Damnés, Ronde des Damnés, La Chaudière, Les Métamorphoses des Damnés etc. etc. Le Spectacle, le Bock et le souvenir i fr. 25. Sirops et Liqueurs 0.50 de supplément.

En hiermede eindig ik mijne „conférence" — vat het asjeblieft niet te zwaarwichtig op, vooral niet als eene wetenschappelijke verhandeling — over het Parijsche cabaret en ik hoop u zoo'n beetje 'n indruk daarvan te hebben gegeven. En nu gaan wij over tot het Duitsche „Ueberbrettl".

Sluiten