Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOLA CORNERO

A verry jolly girl. Yes indeed. Als zij op het tooneel huppelt en trippelt in haar origineel toilet — 'n beetje gewaagd, nou ja, ze dürft — en als ze te midden van haar ,,rags", hare Engelsche liedjes, d'r grapjes lanceert, zoo heel losweg, è 1'improviste, die we weten te waardeeren al zijn ze 'n beetje pikant soms of juist ómdat ze 'n beetje pikant zijn soms, dan . . . dan hebben w» 't zoet genot van 'n aardig nummer in 't cabaret. Dan hooren we wat en we zien wat tevens, 'n Knappe vrouw op de planken te zien bewegen, zóó gracieus als Lola dat doet, is toch óók 'n genot op zich zelf. En dezelfde mousseerende emotie, die ze op de planken te weeg brengt, bracht ze in ons gesprek, 'n Beetje van de hak op de tak, zoo maar 'n praatje in de hall van hotel de 1'Europe, waar zij, femme du monde en weeldekindje, woont. Ze was gebruind dóór de zon, door de Scheveningsche zón, maar Scheveningen was tóch niets en daar zij, verwend door 't leven, toch schadevergoeding hebben moet voor 't minder prettige dat 't leven toch ook wel eens brengt, zal zij in December maar eens 'n reis ondernemen, 'n échte reis door Zwitserland, naar Parijs, naar Nice, naar Montecarlo. Dan is 't daar het seizoen : bataille de f leurs en zoo en hare kennissen, de aviateur die en de aviateur zoo hadden gezegd . . . En natuurlijk, ja gevlogen had ze ook op de Elta, honderd keer wel: ze kende immers al die luidj es en die gingen wat graag op met Lola Cornero, die dan ook wat opgang maakte, ook in den figuurlijken zin. Want iedereen kent Lola Cornero, de modieuse, de elegante, de ... zich met excentrieke durf kleedende Lola Cornero, de exotische, de charmante. Het heele kleine Holland kent haar, maar zij kent de heele groote wereld, heeft als kind al gereisd door Engeland, door Duitschland, door Italië en later door België, Frankrijk, ja door Afrika.

Op haar zesde jaar was ze al op 't tooneel geweest nog vóór ze naar school ging. En na de schooljaren ... in Praag gedebuteerd. Variété : song and dance. Maar variété-

Sluiten