Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de rouw ? ter herdenking van welke afgestorvene?" Cabra kreeg zoo'n kraal binnen en bij het kauwen brak hg een tand. Vrijdags kregen we van de oude vrouw nog al eens spiegeleieren, waarin zooveel haren waren dat haar baksel kon soUiciteeren naar magistratuur en advocatuur (28). Tal van keeren roerde ze de soep met de aschschop in plaats van met den pollepel en het was eene uitzondering als in de olla geen ongedierte, stukjes hout, draden vlas etc. dreven; dat alles wierp ze er maar in tot vulling der darmen.

Wij maakten die ellende door tot de eerstvolgende vasten, toen in den aanvang daarvan een onzer kameraden ziek werd. Cabra stelde uit zuinigheid het ontbieden van een geneesheer uit tot de patiënt de toediening van de genademiddelen der kerk noodiger had dan iets anders. Toen werd een pas de praktijk beoefenend geneesheer geroepen, die den pols voelde en zei dat de honger hem was vóór geweest met het dooden van dezen mensch(29). Men bracht hem het sacrament en de arme bij het zien daarvan riep: „Heer Jezus het was noodig dat ik U in dit huis zag komen, om mij te overtuigen dat ik niet in de hel was!" Die woorden kwamen hem uit het hart; de jonge man stierf spoedig daarna. Zijn begrafenis, waaraan wij allen deelnamen, had op een armelijke wijze plaats, omdat hg vreemdeling was. Wg allen bleven ons angstig te moede gevoelen.

Deze sombere geschiedenis verspreidde zich door de geheele stad en zij kwam ook don Alonso Coronel ter oore, en daar don Diego zijn eenige zoon was, begon hij bevreesd te worden en zijn vroegere dwaling in te zien. Hij moest nu wel de wreedheden van Cabra erkennen en geloof te hechten

Sluiten