Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen, hun pistolen afschieten. Het is beter alleen uw ponjaarden mede te nemen en ze van achter bij de armen te vatten, want wij zijn toch genoeg in aantal." Dit plan vond steun bij den corregidor die een en al begeerte was om zijn prooi te vangen. Toen wij in de nabijheid van het huis waren gekomen, beval hij zijn volgelingen hun degens te verbergen in een veld, dat bijna recht tegenover de woning lag, onder eenig gras. Zij deden wat hun gezegd was en vervoegden zich bij ons. Te voren had ik mijn makker opgedragen dat, zoodra ze de degens hadden weggelegd, hij ze moest nemen en er mee wegloopen, waaraan hij trouw gevolg gaf. Toen de anderen het huis waren binnengetreden, gevolgd door allerlei menschen die van de straat mee waren geloopen, bleef ik de laatste, sloop toen weg, den hoek om in een nauw steegje dat uitkomt bij de Victoria en liep zoo snel dat een windhond mij niet had kunnen inhalen. Toen de ronde was binnengekomen en niets verdachts had gezien, want er waren alleen studenten en picaroó (49), wat geheel het zelfde is, begonnen zij naar mij te zoeken en mij niet vindend kregen ze 'n vermoeden van de waarheid. Ze gingen toen naar hun degens zoeken, maar vonden niets. AVie zal een juist verslag kunnen geven van al de moeite die de rector en de corregidor zich dien nacht gaven ? Zij doorzochten al de binnenplaatsen tot zelfs de bedden van de door studenten bewoonde huizen. Toen ze aan ons huis kwamen, lag ik in bed met een nachtmuts diep op het hoofd gedrukt, in de eene hand 'n brandende waskaars, in de andere een crucifix, naast mij een als geestelijke vermomde makker, die zijn bijstand verleende aan den stervende, en de overige makkers op eene rij geknield,

Sluiten