Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het gebergte wonend geslacht, en als ik even goed mij voeden kon, als ik mijn stand met eere weet op te houden, zou ik niets meer te verlangen hebben, maar, heer candidaat, zonder brood en vleesch kan het blauwe bloed niet goed gedijen; door Gods goedertierenheid loopt het roode in ieders aderen, en hij kan geen zoon van ieU zijn (84), die nietó heeft. En ik ben tot de wetenschap van de waarde van mijne brieven van adeldom gekomen, sedert men mij, toen ik mij eens, zonder iets gegeten te hebben, in een gaarkeuken bevond, op vertoon daarvan zonder betahng geen. twee sneden brood wilde geven.^Vant die brieven hielden geen letters van goud in! Het beetje bladgoud op de pillen heeft dan ook meer waarde en heeft meer... uitwerking; daarentegen ziet men het verschijnsel dat zeer weinig mannen van wetenschap goud bezitten (85). Ik heb alles verkocht, mijn grafstede incluis, om bij mijn sterven niets over te houden. Al de bezittingen van mijn vader, Toribio Rodrfguez Vallejo Gómez de Ampuero y Jordan — want dit is zijn naam — gingen verloren doordat hij zich stelde als borg, slechts mijn titel van don is mij gebleven om te verkoopen, en ik ben zoo onfortuinlijk dat er niemand is die daaraan behoefte heeft, daar een ieder dien titel bij zijn naam aanneemt, hetzij als vóór- hetzij als achtervoegsel, als bijv.: el remendón, podón, haldón, bordón, (86) enz.

Ik moet erkennen dat het verhaal van de ongevallen die dezen hidalgo getroffen hadden, gekruid als ze waren met boertige opmerkingen, mij den tijd aangenaam deed voorbijgaan. Ik vroeg hem naar zijn naam, waarheen hij ging en wat zijn plannen waren. Hij noemde mij nogmaals de namen van zijn vader: Don Toribio Rodriguez

Sluiten