Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloot ik, — niet omdat ik benauwd was voor de toekomst, want ik word nooit wijzer, maar omdat ik, verstokt zondaar die ik was, onverschiüig, afgestompt was geworden — na er eerst met „de Kauw" over beraadslaagd te hebben, met haar naar Indië te zeilen, om te zien, of ik, door van land en volk te veranderen, mijn lot zou kunnen verbeteren. Maar daar ging het mij nog erger"-! want hij verbetert nooit zijn toestand die slechts j van plaats verandert en niet van leven en ge- l woonten... (154).

Sluiten