Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het moderne in zijn opwaarts streven te kampen had; een moeilijkheid, die heden ten dage haar toppunt bereikt, maar die opgelost moet worden willen wij in staat zijn het machtsgeweld te breken, dat op dit oogenblik de elementaire menschenrechten bedreigt.

De eenheids-leuze der Demokratie, der Vrijheid-verlangenden, der vrede-begeerenden is nog niet gevonden omdat het Leven van den Nieuwen Tijd nog niet in zijn alzijdigheid in onze Bewustwording is doorvoeld en doordacht.

Op dit door-voelen en door-denken, op deze geestelijke vooruitstreving komt het echter aan. Hier heeft een vereeniging als De Dageraad, een Vereeniging tot Bevordering der Vrije Gedachte haar roeping te vervullen. Alleen door intensiteit van gevoel en van gedachte, van de verbeelding en van de intelligentie kan ons Hervormings-streven zijn veerkracht, zijn vlucht herwinnen en het weerstandsvermogen worden aangekweekt dat ons tot dusver ontbroken heeft.

Sluiten