Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoont zich een zeker geslacht van dieren met zijne soorten in het eene gezelschap en#een ander in een ander gezelschap, en alle geslachten van dieren met hunne soorten in alle gezelschappen te zamen genomen. In hemelsehe gezelschappen vertoonen zich zachte en reine dieren, in helsche gezelschappen wilde en onreine beesten, en in de wereld der geesten, beesten van eene tusschenliggende natuur. Door mij zijn die dikwijls gezien, en uit dat gezicht werd gegeven de hoedanigheid te erkennen van de engelen, die daar waren en ook van de geesten ; allen worden daar herkend uit de verschijningen, die in hunne nabijheid en om hen heen zijn, en genegenheden worden gekend uit velerlei dingen en ook uit de dieren. Door mij werden in den hemel gezien: lammeren, schapen en geiten, zóó gelijk aan de lammeren, schapen en geiten in de wereld, dat zij absoluut in niets verschilden. Eveneens werden in den hemel gezien tortelduiven, duiven, paradijsvogels en vele andere, schoon van vorm en kleur, eveneens werden gezien visschen in water, maar deze in de laagste deelen des hemels. In de hellen daarentegen werden gezien honden, vossen, wolven, tijgers, zwijnen, muizen en vele andere soorten van wilde en onreine beesten, behalve venijnige slangen in vele soorten, alsmede kraaien, uilen en nachtvogels. Maar in de wereld der geesten werden gezien kameelen, olifanten, paarden, ezels, ossen, herten, leeuwen, luipaarden, beeren en ook arenden, gieren, eksters, pauwen en kwartels. Er werden eveneens samengestelde dieren gezien, zooals door de profeten gezien

Sluiten