Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernietigen; van daar is het dat het geboren wordt in al de kennis zijner genegenheid. Anders is het bij den mensch, de twee vermogens van zijn leven, welke verstand en wil genoemd worden, kunnen worden gescheiden, zoo als gezegd is, daarom heeft hij de orde van zijn leven kunnen vernietigen, denkende tegen zijn wil, en willende tegen zijn verstand; en hij heeft ook die orde daardoor verwoest. Van daar is het, dat hij in louter onwetendheid geboren wordt, opdat hij daaruit zoude kunnen worden ingevoerd in de -orde door kundigheden, door middel van het verstand. De orde in dewelke de mensch geschapen werd, is God lief te hebben boven alles en den naasten als zichzelven, en de staat in denwelken de mensch gekomen is, nadat hij die orde had verwoest, is, dat hij zichzelf boven alles liefheeft en de wereld als zichzelven. Omdat er bij den mensch een geestelijk mentaal is, en dit boven zijn natuurlijk mentaal is, en dat zijn geestelijk mentaal zulke dingen overdenken kan, welke van den hemel en van de kerk zijn, alsook dezulke welke van de gemeenschap zijn, wat betreft de zeden en wat betreft de wetten, en daar deze betrekking hebben op „waarheden" en „goedheden", welke geestelijk, zedelijk en burgerlijk genoemd worden, en daarenboven op de natuurlijke dingen welke kundigheden zijn, en op hunne tegenstellingen, welke „valschheden" en „boosheden" zijn, daarom kan de mensch niet alleen analytisch denken en daaruit besluiten trekken, maar eveneens influx ontvangen door den hemel van den Hoer, en verstandig en wijs worden. Dit kan geen enkel

Sluiten