Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TttJIF EN DOFFER.

EYNOUT van Valkenburg... u heeft uw vrouw \ J meer liefgehad dan haar kind

" neem het in uwe armen, en wieg het bij dat lied. Vaarwel ook edele moeder! Geboren ben ik, om te stryleTwant groot is mijn ^^ff^ onverwinbaar zij» ze van kracht, en wee den v j het edele goed en bloed en recht strijd ik - wees daarom

Het geschiedde, over de landen,

zal ik wellicht genezen zyn van al mijne smart, en

voor hem ^gen.*' Gesteund door zijn

Zijn moeder zag uit ^

kwam, hij was haar zoon.