Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a <.t;»t alleen meer deed dan alle anderen ££?Sd S ™eehenmT Goede hulp heef, hij ons E£ï. -nt ik ware gevangen en mijn s£d genomen, zoo hij öns niet had beschermd. Zeg m,j, hoe h.j heet. De dienaar antwoordde: VroWhij is niet uit deze landen, doch vromer ndder zag ik nooft Den helm hield hij op 't hoofd, vele ridder^ vele dieren doodde hij. Allen vloden voor hem. Waar hij kwam, het was ten onzen gunste.

Mij verwondert het -." peinsde Gahene, »™ w«£ land de ridder is Ze hief haar schoon gelaat op. „En waaromkwamhij niet tot mij? Waarom.. hetwasnachal. D^vS

en wed^as het W*, die ftH*£^£E ook ditmaal geen dank. Stil reed taJ ^ *J^SS2« woud, zijn ziel angstig en verlangend tevens, om Gahene

WeDenvlnenden dag hield koning Galarant, die de stad beterde krijgsraad^ want hij had memgen ridder verS menigen8dienaar. Hoe zou hij zich kunnen wreken? rip p-roote heeren van zijn raad zeiden: Lafen wij de stad aan alle kanten aanvallen, me ge-

'"^Behoud heden dezen dag mijn eer, want ik vrees 'ip^gevecht trokken ook zij, me. strijdbijl, met

piek, met lans.

Zoo traden zij elkander tegemoet. ****** Met groote scharen drong 's konings leger naar-defStad

en diclifschoten de verdedigers hun pijlen op hen af. Vol

Sluiten