Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat te denken van het optreden van Prof. Geurts ?

Het laatste hoofdstuk van het professorale pamflet draagt tot titel: „Wat te denken van de propaganda voor „De Maasbode"

Had de ZeerEerw. Hooggeleerde Heer dit hoofdstuk nu maar niet geschreven! Het uitgeven van zijn toch reeds ergerlijk strijdschrift zou men dan wellicht niet hebben behoeven te kwalificeeren als een daad van onuitspreekbare lafheid. Nu kan men niet buiten deze betiteling.

In cauda venenum: in den staart zit het vergif! Bij deze brochure niet minder.

Hoe klein, hoe onzegbaar klein doet professor Geurts zich kennen in de slot-paragraaf van zijne brochure!

Hier vertoont zich de volmaakte onstandvastigheid van zijn hart. Hier spreekt uit iederen regel de kwalijk verborgen en kwalijk te verbergen onoprechtheid der beweerde bedoeling. Hier domineert uit iedere letter het duldeloos terrorisme van den niet-integraal, die alles vernietigen wil wat hem niet aanstaat. Hier provoceert iedere pennekras het door den schrijver als niet-integraal gedoodverfde Katholieke Nederland tot een onverantwoordelijke en liefdelooze daad van boycot. Hier wordt een gemaskeerde maar niet te ontkennen aanval gericht op het bisschoppelijk gezag van een Nederlandsch Kerkvoogd. Hier wordt nog eens stelling gekozen tegenover den Roomschen Paus en diens uitdrukkelijk verlangen. Hier

Maar, waar zal ik eindigen en hoe zal ik woorden kunnen vinden om te kwalificeeren de daad, waartoe de Roermondsche hoógleeraar te kwader ure zich verleiden liet! ?

's Hoogleeraars onstandvastigheid! Had de scheidende redacteur van „De Tijd" dan niet gezegd, dat, al gingen ook

Sluiten