Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd bijeengebracht tot bestrijding der slechte pers, het valt niet te ontkennen. Daarom zouden wij althans tegen deze indringing op een erf, dat tot dusverre zoowel van „integrale" als liberale smetten vrij bleef, met kracht en klem moeten waarschuwen, als het onder het nieuw regiem denzelfden koers bleef uitgaan, die met het inleidings- en enkele volgende artikelen onder den pas opgetreden hoofdredacteur, naar velen vreezen, werd ingeluid.

Ik hoop wel is waar nog altijd, dat dit niet noodig zal zijn, maar gedachtig het principiis obsta meende ik nu reeds tegen een ernstig gevaar te moeten waarschuwen. Er moet een einde komen aan de bittere teleurstelling, welke door het eerste optreden van den nieuwen hoofdredacteur werd bereid aan de vele abonnés en inzonderheid aan de niet weinige propagandisten van „De Maasbode", die dit blad zijn gaan lezen of zich voor zijne verspreiding hebben ingespannen in de veronderstelling, dat met den persoon ook de geest van den hoofdman onzer „integralen" voor goed uit de bureaux van het Rotterdamsche orgaan was verdwenen.

Roermond, einde Maart 1914.

P. GEURTS.

Sluiten