Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan iemand van de geestesgesteldheid van een Noordelijk ras, zich zou stooten en ten onder gaan.

Op het eind van zijn leven werd Cervantes lid van de Broederschap van de Slaven van het H. Sacrament, waartoe ook Quevedo, Lope de Vega en andere letterkundigen van dien tijd behoorden, later trad hij toe tot de derde Orde van den H. Fransiscus. Hij stierf te Madrid 23 April 1616 en werd door zijn Fransiscaansche medebroeders aldaar begraven, bekleed met de ordesdracht, in het klooster van de Ongeschoeide Trinitariërs. Geen gedenkteeken werd op zijn graf geplaatst, waarvan de juiste plek niet meer is vast te stellen. Een testament door hem gemaakt is niet gevonden; hij bezat ook niets om over te beschikken, hij

Sluiten