Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gebracht den rijkdom, die de „wereld siert.

„Muntgebouw, waar de stempel werd gesmeed, die aan God r,den vorm moest geven, dien hij „aannam toen hij mensch werd.

„Moeder van een dochter, in „wie God een grootheid wilde „toonen boven eiken loop der „menschlijkheid.

„Om harentwil en om uzelf, ,wil ons een toevlucht zijn, o ,Anna, waar wij bijstand komen ,zoeken in ons ongeluk.

„Zonder twijfel hebt gij een ,gerechten, lief de vollen invloed ,op uw Kleinkind.

„Duizende verwanten zijn het ,daarin met u eens, o, bewoonster ,van het opperste paleis.

„Welk een dochter! welk een ,kleinkind! welk een schoonzoon ! Terecht zoudt gij triomfen kunnen zingen.

Sluiten