Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zanares, hoe bracht hij groot een schat ais Preciosa.

Hij zij daarom roemruchtig als de gulden Taag, en om Preciosa meer geprezen, dan de Ganges vol en machtig.

't Geluk kunt gij voorspellen, maar gij brengt het ongeluk, want uw bedoeling en uw schoonheid bewandelen niet een zelfden weg.

't Gevaar is groot naar u te zien en den blik op u te richten : Uw schoonheid brengt den dood, al zijt ge onschuldig door uw goede meening.

Tooverheksen, zegt men, zijn de vrouwen van uw ras; uw betooveringen, echter, zijn meer krachtig en waarachtig.

Want die op u zijn blikken richt, is zeker van den ondergang, dus een toovermiddel moet wel in uw oogen zijn.

Sluiten