Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige zoon en verwacht een aanzienlijk bezit. Mijn vader is op het oogenblik aan het hof om naar een ambt te solliciteeren, hij staat reeds op de voordracht en heeft de zekere verwachting te zullen slagen. Ik ben van de rang en adel, die ik u reeds heb genoemd en die uit het meegedeelde wel moeten blijken, maar ik verlang de voornaamheid slechts om de nederigheid van Preciosa tot mij op te heffen, door haar tot mijn echtgenoote en gelijke te maken. Ik doe dit aanzoek niet om haar te misleiden. In de echte liefde, die ik voor haar heb, is geen plaats voor eenig bedrog; ik wensch haar het hof te maken op de wijze, die aan haar zelf het aangenaamst is; haar wil is de mijne, voor haar is mijn ziel van was en zij kan er in drukken, wat zij wil. Om dien

6*

Sluiten