Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indruk te bewaren zal ik echter niet van was zijn, maar van marmer. Wanneer u deze waarheid gelooft, zal mijn hoop geen teleurstelling ondervinden, maar wanneer u mij niet gelooft, zal uw twijfel mij steeds in vrees houden. Dit is mijn naam (hier zeide hij hem) dien van mijn vader heb ik u reeds gezegd; het huis, waarin ik woon, is in die en die straat en het heeft die en die ken teekenen. Bij de buren kunt u genoeg inlichtingen bekomen en ook bij degenen, die geen buren zijn, want de rang en de naam van mijn vader en van mij zijn niet zoo gering, dat zij niet bekend zijn op de binnenplaatsen van het paleis en zelfs in de heele stad. Hier zijn honderd gouden dukaten, die ik u wil geven als pand en als teeken van het geen ik u nog verder wil

Sluiten