Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zeggend gaf hij haar een papier, maar het betastend merkte Preciosa, dat er een dukaat in zat en zeide:

„Dit papier moet wei veel jaren te "leven hebben, want het heeft twee zielen, een van de dukaat en ook nog een van de verzen, die altijd vol ziel en hart zijn. Maar u moet weten, mijnheer de page, dat ik er niet van houd om met zooveel zielen rond te loopen en als u die eene niet terug neemt, dan is er geen nood, dat ik de andere zal houden. Als dichter heb ik graag met u te doen, maar niet als gever van geschenken. Op die manier zullen we een duurzame vriendschap kunnen hebben, want men kan beter buiten een dukaat, hoeveel die ook waard is, dan buiten een romance." „Als je me met alle geweld arm

Sluiten