Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd, is het waar, je zult na iedere diefstal je vingers aflikken."

„En om vergoeding te geven voor het geen ik in dien tijd van uitstel zou kunnen stelen, wil ik tweehonderd gouden dukaten onder al de bewoners van het kamp verdeelen."

Nauwelijks had hij dat gezegd of een menigte zigeuners wierp zich op hem, ze hieven hem in hun armen op, droegen hem op hun schouders rond en zongen: „Hoezee! Hoezee! voor de groote Andrès!" En zij voegden er bij: „En leve Preciosa, zijn bruid!"

De zigeunerinnen deden het zelfde met Preciosa niet zonder de jaloesie van Christina en de andere jonge meisjes, die tegenwoordig waren, want de afgunst woont even goed in de tenten der wilden en in de hutten der herders als in de paleizen der vorsten •

Sluiten