Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbonden was, lieten zij hem alleen op een bed, dat ze van droog hooi hadden gemaakt en voor het oogenblik wilden ze hem niets meer vragen omtrent zijn reis noch over andere dingen.

Nadat zij zich van hem hadden verwijderd, riep Preciosa Andrès ter zijde en zeide hem:

„Herinner je je nog een papier, Andrès, dat ik in je huis heb laten vallen, toen ik met de andere meisjes danste en dat je, geloof ik, een benauwd oogenblik bezorgde."

„Ja, dat herinner ik mij wel , antwoordde Andrès, „het was een sonnet ter eere van jou en niet slecht ook." ■ „Nu moet .je weten, Andrès, ging Preciosa voort, „dat degene, die dat sonnet gemaakt had, die jonge man is, die gebeten is en die wij in je tent hebben achter-

Sluiten