Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat; en de uwe, die de grenzen van de grootste schoonheid nog overtreft, is voldoende verontschuldiging voor groote dwalingen, als men ten minste dwalingen kan noemen, de handelingen, die door zulke machtige oorzaken worden gedreven. Ik dank u voor hetgeen u voor mij hebt gedaan en ik wil het u vergelden door te wenschen, dat deze liefdesbanden tot een gelukkig einde zullen komen; dat gij in het bezit van uw Andrès zult komen en Andrès zijn Preciosa zal bezitten met de toestemming en de goedkeuring van zijn ouders, opdat wij van zulk een schoon paar de schoonste spruiten zullen aanschouwen, die de goedgunstige natuur kan vormen. Dit zal ik steeds wenschen, Preciosa, en dit zal ik steeds aan Andrès zeggen en van iets dat hem van zijn

13*

Sluiten