Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei hij aan de oude vrouw, dat hij haar het kwaad vergaf, dat zij hem had aangedaan door hem de helft van zijn ziel te ontstelen, want door die nu aan hem terug te geven had zij wei een nog grootere beloonirig verdiend. Het speet hem evenwel, zeide hij, dat zij Preciosa, wier stand zij toch kende, zich met een zigeuner had laten verloven en dat nog wel met een dief en een moordenaar.

„O, Mijnheer!" riep toen Preciosa, ,,hij is noch zigeuner, noch dief, al heeft hij dan ook een moord gedaan. Maar hij heeft degene gedood, die hem zijn eer roofde en hij kon ook niet anders dan toonen wie hij is en den eerroover dooden."

„Wat, is hij geen zigeuner, mijn kind?" zeide donna Guiomar. *

Toen vertelde de oude zigeu-

15*

Sluiten