Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

STAATSREGELING VAN 1798.

Algemeene beginselen 1

/Burgerlijke en Staatkundige Grondregels .... 2 ,Acte van Staatsregeling.

Titul L Van de verdeeling der Republiek ... 12 Titul n. Van de uitoefening van het Stemvermogen der Burgeren in Grond- en Districts-

Vergaderingen • ■ 1»

Afd. 1. Van de Stern-Bevoegdheid der Burgeren 13 ,, 2. Van de Grond- en Districts-V'ergade-

ringen 16

Titul III. De drie voorname Magten.

Van de Vertegenwoordigende Hoogste

Magt 18

Afd. 1. Van het Vertegenwoordigend Lichaam

in het algemeen 18

„ 2. Van de vorming des Vertegenwoordi-

genden Lichaams in twee Kamers . 23 „ 3. Van de raadpleegingen des Vertegen-

woordigenden Lichaams 24

„ 4. Van de Vrijwaaring der leden van het

Vertegenwoordigend Lichaam ... 25 Titul P7. Van het Uitvoerend Bewind .... 27 Titul V. Van de Departementaale en Gemeente-.

Bestuuren 35

Afd. 1. Algemeene Bepalingen . . . . . .35

„ 2. Van de Departementaale Bestuuren . . 36 ., 3. Van de Gemeente-Bestuuren .... 40

Titul VI. Van de Financiën 42

Afd 1. Algemeene Bepaalingen omtrend het

Financiewezen der Republiek ... 42 2. Van de Begrootingen der Staats-Uitgaven 46 Afd. 3. Van de Commissarissen der Nationaale

Tresorie 47

,, 4. Van de Commissarissen der Nationaale

Sluiten