Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Afd. 1. Van de Troonopvolging 265

„ 2. Van het inkomen der Kroon .... 267 „ 3. Van de Voogdij des Konings .... 268

„ 4. Van het Regentschap 269

, „ 5. Van de Inhuldiging des Konings . . .271

„ 6. Van de Magt des Konings 272

„ 7. Van den Raad van State en de Minis~

teriële Departementen 274

Hoofdst. DJ. Van de Staten-Generaal 275

Afd. 1. Van de zamenstelling der StatenGeneraal 275

„ 2. Van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 277

„ 3. Van de Eerste Kamer der Staten- .

Generaal 278

„ 4. Beschikkingen aan beide Kamers

gemeen 278

., 5. Van de Wetgevende Magt 281

„ 6. Van de Begrooting 284

Hoofdst. IV. Van de Provinciale Staten en de

Gemeentebesturen 285

Afd. 1. Van de zamenstelling der Provinciale

Staten 285

„ 2. Van de magt der Provinciale Staten . 286 „ 3. Van de Gemeentebesturen . . _ . . 287

Hoofdst. V. Van de Justitie 289

Afd. L Algemeene beschikkingen 289

„ 2. Van den Hoogen Raad en de Regter-

lijke Collegiën 291

Hoofdst. VI. Van den Godsdienst 292

„ VII. Van de Financien 293

1 Vm. Van de Defensie 293

„ IX. Van den Waterstaat 295

., X. Van het Onderwijs en het Armbestuur 296

„ XL Van Veranderingen 297

AdditionnelèT Artikelen 297

Sluiten