Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluit. De Eerste Kamer kan het een of ander gedeelte van hetzelve in geval van verwerping, op nieuw, aan de Tweede Kamer ter bekragtiging inzenden.

32. De Formulieren, waarvan de Tweede Kamer in de onderscheiden gevallen, boven uitgedrukt, zig bedient, zijn de volgende:

a. In het geval, bepaald bij Art. 21.

De Staatsregeling verbied, dit Besluit in overweging te nemen.

b. in het geval, Art. 22, letter a.

De Tweede Kamer, overwegende, dat 6e-

kragtigt de Verklaaring van onverwijlde noodzakelijkheid, door de Eerste Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Besluit.

c. In het geval, Art. 22, Letter b, bepaald.

De Tweede Kamer erkent de noodzakelijkheid van een onverwijld Besluit niet.

d. In het geval, Art. 28, bepaald.

De Tweede Kamer, overwegende, dat bekragtigt het nevensgaande Besluit niet.

e. In het geval van bekragtiging van een voorgesteld Besluit.

De Tweede Kamer bekragtigt het voorgesteld Besluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

BIJLAGE. REGLEMENT, LETTER C, behoorende tot Titul IV.

Van de wijze van aftreding en verkiezing der Leden van het Uitvoerend Bewind, het Vóórzttterschap, de wijze van Raadpleeging, den post van Secretaris, en het Formulier wegens de afkondiging der Wetten, of het terugzenden eener Wet.

Art. 1. Jaarlijks treedt een Lid van het Uitvoerend Bewind af, de eerste vier Jaaren bij loting, en, vervolgends, naar ouderdom van dienst.

2. Ter vervullinge der openvallende plaats, stelt de Eerste Kamer drie Persoonen voor.

Sluiten