is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante's Vita nova

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarnaar Augustinus en Monica zoo vurig verlangden, het eeuwige nu, waarvan Beatrice zegt dat „elk waar en elk wanneer zich daarin samentrekt tot een punt1). Dit alles zal eerst volkomen zijn in den hemel; het beste, dat hier op aarde ervaren wordt, is immers slechts anticipatie van het nóg betere, dat komt, maar dat niet volledig komt vóór de opstanding, zegt Bernhard, als ook het nieuwe, het verheerlijkte lichaam er zijn zal. Dan 'zal de dood volkomen verslonden zijn tot overwinning. „Als", zegt hij, „reeds de dood van zijn gunstgenooten kostelijk is in 's Heer en oogen, wat zal dan het leven zijn, en nog wel dat leven?"2). Dan eerst zal de wijn der liefde volkomen ongemengd wezen.

cc. Hiërarchische idee. Ik heb maar zeer weinig toe te voegen aan wat reeds door mij gezegd is over den Areopagiet. Dit spreekt ook van zelf, omdat het gebouw, de gebouwen van de hemeïsche en de kerkelijke hiërarchie in hoofdzaak gereed zijn. Wie Paradiso kent,' weet dat Dante voor het apparaat, voor de gansche structuur van de hemeïsche hiërarchie zich voornamelijk aansluit bij Dionysius. Ik gaf vroeger (p. 73) een paar sprekende citaten, waarin hij kort en klaar de hiërarchische idee onder woorden brengt. Dante gebruikt gaarne voor de beweging van stijgen en dalen het beeld van een ladder (scala). In de

4) Paradiso XXIX, 12:.... perch'io 1'ho visto, dove s'appunta ogni ubi ed ogni quando.

2) De diligendo Deo, cap. XI, 30; de aanhaling is uit Ps. 116:15.