is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was in vele plaatsen van Gelderland gewoonte geweest dat de inwoners eener plaats zeiven het infcatief namen tot het stichten of verbeteren eener school. Zoo b.v. te NykerK. in oe SÏÏi 1593-1630, toen mede kerkelijke autonteiten voor het

OMZh°ltn^™% verzochten de plaatselijke bestnurderen _ Van SSSSt zal al diep van de noodzAe^dov^<- • a ™n o-pwppst — aan de inwoners ernstig zich van een ÏÏslik? hogofd tener school te voorzien. „Bemerkende, hoe S? zulk een persoon was voor de vestiging van eene goed m^tóhte" rérSek", werd eene commissie benoemd om eene Sw^zersrning te bouwen en gelden te verza-tenJer be 4. „,n Ap kosten die gemaakt moesten woraen. ucu

^^*J?JTSJ£a fansz. benoemd om de zorg over r£e inïelhng in den loop van het volgende jaar op zich te neraen en\f ontving bij de aanvaarding van zijn ambt een

^titjlTe S^ltennen maakten tot

Siatn va°na?appaan was .0 September^g™^^ verwacht" aangekomen en had gezegd:

nu lang genoeg geweren aan de Maquaes verkocht. Ze zijn by ons gefelst e? hebben ons door geschenken overgehaald ben 8?testoan en juilie te dooden. Ze zijn eveneens onder de Zuidfndianen geweest, die beloofd hebben hen te helpen/

Nauwkeurig ondervraagd hield Wj zijn neem mij en bind mij vast en indien niet gebeurt op den Sien tiid gelijk ik gezegd heb, sla dan mij dood.

keeren- anderen raadden onderhandelingen aan. Deze laatste

V°lgeHe.e voor oos leven en onze goederen drukt aan-

feorSard door duidelijke aanwijzing en waarheid beende fan ons Medegedeelde voorspellingen en raadgevingen niet door

SL=, SnSSLSn ^U't'no^r^vanne,

1) Gelre X, Het onderwijs te Nykerk, 1593—1°3°.