is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Ommen te verhuizen of Van Raalte te bewegen naar Arnhem over te komen.

In JuK 1844 besloot de Classis van Arnhem op voorstel van Brummelkamp, Van Raalte uit te noodigen om zich metterwoon te Arnhem te vestigen en daar met Brummelkamp zich aan de opleiding te wijden. Een honorarium van f 1000 's jaars werd hem toegezegd. Hij zou echter niet als leeraar aan de gemeente te Arnhem verbonden worden.

Van Raalte nam het voorstel aan en verhuisde reeds in het najaar van 1844 naar Arnhem. Gedurende ongeveer twee jaren heeft hij daar gewerkt. Daar en te Velp vervulde hij menigen predikdienst; de kerkeraadsvergaderingen woonde hij getrouw bij. Zijn honorarium werd hem uitbetaald ... als er het geld voor in kas was! Hij woonde te Arnhem in een klein landhuis, een gewezen leerlooierij, die achter een diepen kolk lag, zoodat bij hoog water het benedenhuis gewoonlijk onderliep. Maar Van Raalte en zijne echtgenoote waren er de menschen niet naar om aan zulke aardsche ongerieflijkheden veel waarde te hechten. Trouwens, als financier heeft Van Raalte zijn sporen niet verdiend ... vooral niet in zijn eigen geldelijk belang!