is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om onderstand vroeg, en daarom gevoelden zij geen ■vrijmoedigheid om dat te doen. Maar wel vonden zij'in de Schrift het voorbeeld dat, toen bekend werd dat de gemeenten in Judea gebrek leden, andere gemeenten haar onderstand zonden, niet op verzoek maar uit vrije broederlijke liefde. Indien derhalve onze gemeenten uit dit verslag zouden vernemen hoe bekrompen zij het hadden, en dan uit liefde en genegenheid een vrije gift aan de Kolonie wilden zenden, om voor de behoeften der heiligen gebezigd te worden, op de wijze als predikanten en ouderlingen doel' matig zouden oordeelen, dan zouden zij zulk een gift 'met alle dankbaarheid aan den Heere aannemen en erkennen.

Ik gevoelde dat dit hoog-heilige beginselen raakte, en ik hoop dat het in het vermogen van het Bestuur van het Zendeling-genootschap zal zijn in dezen aan hun gemoedsbezwaren tegemoet te komen. In •elk geval is er ééne wijze, waarop men in de behoefte dezer landverhuizers voorzien kan, en ik nam de vrijheid die wijze van onderstand te waarborgen. Er zijn verstrooide groepen van Hollanders te Kalamazoo, Grandville, Grandhaven, Allegan en verscheidene andere plaatsen, die door de broeders in de Kolonie bediend worden. Maar deze dienst is voor hen bovenmate moeilijk en bezwaarlijk. Bijvoorbeeld: Allegan ligt 30 mijlen (10 uren) ver en Kalamazoo nog verder. Paarden zijn er niet; de predikanten moeten dus tweemaal tien uren te voet afleggen, veelal door verbrande bosschen en langs Indiaansche voetsporen, en dan driemaal op een Zondag prediken. Dat is al te vermoeiend. De broeders verlangden zeer een reizend zendeling te hebben, die deze kleine verstrooide kudden bepaald