is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat zij nu heel veel van haar hielden. En spoedig gingen allen van haar houden, en tevens gingen ze ook plotseling van mij houden. Zij kwamen nu dikwijls bij mij en vroegen altijd dat ik hun wat zou vertellen; ik geloof dat ik den goeden toon had, omdat ze zoo graag naar mij luisterden. Maar later leerde ik dien ook en als ik las deed ik het slechts om het hun daarna weer over te vertellen en zoo heb ik hun de drie volgende jaren verteld. Toen dan allen, ook Schneider, mij kwalijk namen, dat ik zonder iets te verzwijgen, met hen als met groote menschen sprak, heb ik geantwoord, dat ik mij zou schamen om hen voor te liegen, dat zij toch wel alles weten, al verzwijgt men het ook nog zoo, en dat ze het anders op een gemeene manier hooren, terwijl zij het van mij niet op een gemeene manier hooren. Ieder moest zich maar eens herinneren hoe hij zelf kind was geweest. Zij waren het hierin niet mij eens.... Ik heb Marie gekust, twee weken voor haar moeders dood; en toen de dominee zijn toespraak hield had ik alle kinderen al op mijn hand. Ik vertelde ze dadelijk het gedrag van den dominee en verklaarde het hun; allen waren op hem verontwaardigd, sommigen in die mate dat zij met steenen zijn ruiten hebben ingegooid. Ik hield ze tegen, omdat dat toch verkeerd was, maar dadelijk was alles in het heele dorp bekend en toen begonnen de beschuldigingen tegen mij dat ik de kinderen bedierf. Daarna hoorden allen dat de kinderen van Marie hielden en waren er verschrikkelijk over uit den tijd; Marie was echter gelukkig. Men verbood zelfs aan de kinderen om haar tegen te gaan, maar ze liepen stilletjes naar haar toe bij de kudde, die tamelijk ver, bijna een halve werst van het dorp weg was; zij brachten haar geschenken, en sommigen liepen er enkel heen om haar te omhelzen, te kussen, te zeggen: „je vous aime, Marie!" en dan hals over kop terug te rennen. Marie verloor bij zoo'n onverwacht geluk bijna het verstand; zij had zooiets zelfs nooit gedroomd; zij was beschaamd en verheugd, maar de kinderen, vooral de meisjes, wilden hoofdzakelijk naar haar toe om haar over