is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Wat spuwde ze Ganja in z'n snuit! Kranig, die Warja! Maar u heeft niet gespuwd; en ik ben er zeker van dat het niet kwam omdat u het niet zoudt gedurfd hebben. Daar heb je haar net, precies als de wolf in de fabel. Ik wist wel dat ze zou komen, ze is nobel, al heeft ze ook haar gebreken.

— En jij hebt hier niets te maken, ging Warja hem onmiddellijk te lijf, — ga naar vader toe. Verveelt hij u, vorst?

— Heelemaal niet, integendeel.

— Nou oue, die zit. Zoo iets is toch ook gemeen van haar. Ik had overigens gedacht dat vader heusch met Rogoshin mee zou gaan. Hij zal nu wel berouw hebben. We moeten werkelijk kijken hoe het met hem is, vervolgde Kolja terwijl hij heenging.

— Goddank, ik heb moedertje eruit gekregen en naar bed geholpen, zonder dat de scènes zich herhaald hebben. Ganja is verlegen en in gedachten verdiept. Hij heeft er dan ook reden voor. Wat een les!.... Ik kom om u nog eens te bedanken, vorst, en tegelijk om u te vragen: kende u tot nu toe Nastasja Fihppovna niet?

.— Neen, ik kende haar niet.

.— Hoe kon u haar dan vlak in haar gezicht zeggen, dat zij „niet zoo" was? En het schijnt, dat u het goed hadt. Het bleek dat zij misschien ook werkelijk „niet zoo" is. Maar ik kan niet uit haar wijs worden. Natuurlijk kwam ze om ons te beleedigen, dat is duidelijk. Ik had ook vroeger al veel wonderlijks over haar gehoord. Maar als haar bedoeling was om ons uit te noodigen, hoe kon ze dan beginnen met mama zoo te behandelen? Ptitzin kent haar uitstekend, maar hij zegt, dat bij er zoo pas ook niet heeft kunnen achter komen, wat ze wil. Maar dat met Rogoshin ? Zoo mag men niet praten wanneer men zichzelf respecteert in het huis van zijn Moedertje maakt zich ook erg ongerust over u.

— 't Beteekent niets, zei de vorst met een handbeweging.

— En wat heeft ze er naar geluisterd toen u het zei .

— Waarnaar heeft zij geluisterd?

— U zei haar, dat ze zich moest schamen en meteen werd