is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.— Dus is ook Alexandra Michailovna met hen mee ? God, wat een ongelukkig toeval. En denk u eens, mevrouw, dat mij altijd zulke ongelukkige toevallen overkomen! Ik verzoek u, om wel mijn alleronderdanigste groeten te willen overbrengen en opdat zij het zich herinnere, wilt u wel aan Alexandra Michailovna.... in één woord, wil haar mijn beste wenschen overbrengen met betrekking tot dat wat zij zelf voor zich verlangd heeft, Donderdagavond, bij de klanken van Chopin's ballade; zij zal het zich herinneren.... Mijn beste wenschen. Generaal Iwolgin en vorst Myschkin!

.— Ik zal het zeker niet vergeten, boog de dame, die wat meer vertrouwen had gekregen.

Terwijl zij de trap afliepen, ging de generaal met onverminderd vuur maar door met te betreuren, dat de familie niet thuis was geweest en dat de vorst zulk een allerbekoorlijkste kennismaking had gemist.

-— Weet ge, mijn vriend, in mij steekt ook zooiets als een dichter, hebt ge dat gemerkt? Maar overigens.... overigens, ik geloof dat we daar niet heelemaal terecht waren, besloot hij plotseling volkomen onverwacht. •— Ik herinner me nu dat de Sokolowitchen in een ander huis wonen, en ik geloof zelfs, dat ze nu in Moskou zijn. Ja, ik heb me eenigszins vergist, maar dat doet er niet toe.

.— Ik zou maar een ding willen weten, merkte de vorst moedeloos op, •— of ik het heelemaal moet opgeven om op u te rekenen en of ik niet maar mijn eigen weg alleen moet gaan ?

— Ophouden? Rekenen? Alleen? Maar hoe dan toch, terwijl dit voor mij een allerbelangrijkste onderneming is, waarvan zooveel afhangt voor het lot van mijn heele gezin ? Mijn jonge vriend, gij kent Iwolgin nog slecht. Wie Iwolgin zegt, die zegt „rots", men kan op Iwolgin bouwen als op een rots, zoo zeiden ze al in het eskadron, waarbij ik mijn diensttijd begonnen ben. Alleen wou ik onderweg een oogenhbkje naar het huis, waar mijn ziel al enkele jaren lang verademing vindt na onrust en smartelijke ervaringen.

— Ge wilt naar huis toe?