is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijdende" en enkele anderen daar onder de gasten Jepantschin bemerkten, waren zij in het eerste oogenblik zelfs zoo ontmoedigd, dat ze zachtjes aan de terugtocht naar de andere kamer ondernamen. Lebedef hoorde tot de dappersten en meest zelfbewusten; hij . stapte bijna tegelijk met Rogoshin binnen en begreep inderdaad wat het beteekent een millioen vierhonderdduizend goed geld te bezitten en er honderdduizend nu hier terstond in de hand te hebben. Men moet overigens begrijpen, dat zij allen, zelfs de kenner Lebedef niet uitgezonderd, eenigszins onzeker waren, hoever zich hun rechten uitstrekten en of hun inderdaad nu alles geoorloofd was, of niet? Op sommige oogenblikken was Lebedef in staat om te bezweren van ja, maar in andere oogenblikken voelde hij het verontrustend verlangen om zich in elk geval enkele voornamelijk losse artikelen van het wetboek, die rustgevend waren, te binnen te brengen.

Op Rogoshin zelf had Nastasja Filippovna's salon precies een omgekeerde uitwerking, dan bij al zijn gezellen.

Nauwelijks had hij de portière weggeslagen en zag hij Nastasja Fihppovna, of evenals 's morgens, bestond ook nu niets anders meer voor hem; zelfs gold dit in nog sterkere mate dan toen. Hij verbleekte en stond een oogenblik onbewegelijk; zijn hart moet wel luid hebben geslagen. Eenige seconden zag hij schuchter en verloren onveranderlijk Nastasja Fihppovna aan. Plotseling ging hij, als iemand die zijn verstand totaal verloren had, bijna wankelend op de tafel toe; onderweg liep hij tegen den stoel van Ptitzin aan en stapte hij met zijn vuile laarzen op de kanten garneering van de prachtige blauwe japon der zwijgzame Duitsche schoone; hij maakte geen verontschuldigingen, hij sloeg er geen acht op. Toen hij bij de tafel kwam, legde hij er een vreemdsoortig voorwerp op, waarmee hij ook het salon was binnengekomen; hij had het toen met beide handen voor zich uit gehouden. Het was een groot pak papier, drie werschok hoog en vier lang, vast en stevig in de Boerzjeswyja Wjedomosti gewikkeld en over en weer met dubbel gekruist bindtouw omwonden.