is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thee brengen, Parfen Semjonitch, je hebt vandaag zeker wel honger gekregen." Zij kwam alleen uit den schouwburg terug: „het zijn lafaards en flauweriken", zei ze, „ze zijn bang voor je, en ze willen mij ook bang maken: ze zeggen, hij zal zoo niet weggaan, hij zal je misschien vermoorden." Maar kijk, ik ga naar m'n slaapkamer, en ik doe de deur niet eens op slot; zóó bang ben ik voor je! Dat moet je weten en zien! Heb je thee gedronken?" — „Nee," zei ik „en ik zal het ook niet doen." „Bij een ander zou het eervol kunnen zijn om zich zoo te gedragen, maar 't past heelemaal niet bij jou." En ze deed zooals ze gezegd had, ze sloot haar kamer niet af. 's Morgens kwam ze eruit.... lachend. „Je bent wel gek geworden, hé?" zei ze. „Zoo zul je immers verhongeren!" „Vergeef me", zei ik. •— „Ik wil je niet vergeven, en laat het je gezegd zijn: ik trouw niet met je. Je hebt hier toch niet den heelen nacht in den stoel gezeten zonder te slapen?" „Ja, ik heb niet geslapen." „Wat ben je verstandig ! En zul je weer geen thee drinken en niet ontbijten ?" — „Ik heb gezegd van nee .... vergeef mij!" „Je moest eens weten," zei ze, „hoe gek je zoo'n houding staat, net als een zadel op een koe. Je hebt je toch niet voorgenomen om me bang te maken? Och, wat word ik daar toch naar van, dat je daar zoo hongerig blijft zitten, wat maak je me er toch bang mee!" Ze was kwaad geworden, maar dat duurde niet lang, dan begon ze me weer te bespotten. Toen heb ik me over haar verwonderd omdat ze eigenlijk zoo weinig boos was. En ze herinnert zich immers beleedigingen zoo goed, ze herinnert zich andere beleedigingen lang! Toen kwam 't ook bij me op, dat ze zulk een minachting voor me had, dat ik haar niet erg kon beleedigen. En zoo is het. „Heb je," zei ze, „wel eens van den paus van Rome gehoord?,, — „Ja," zei ik. „Jij hebt niets van algemeene geschiedenis geleerd, Parfen Semjonitch!" zei ze. „Ik heb niets geleerd", zei ik. — „Dan zal ik je eens iets te lezen geven," zei ze. „Er was eens zoo'n paus, die vertoornd was op een keizer, en deze heeft drie dagen lang zonder eten of drinken, met bloote