is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GIJZELING — GRATIS

gijzeling: imprisonment for debt. gireeren: to clear; to pay through a

clearing-bank; to transfer, girobank: clearing bank; bank of

transfer.

girodienst: transfer system. — postcheque en g. : postal cheque and transfer system. — gemeentelijke g. : municipal transfer service girorekening: drawing-account. gisteren: de krant van g. t yesterday's paper. — Uw schrijven van g.: your favour of yesterday's date. — pas g. : not till yesterday. globaal: in round figures. — volgens globale berekening: on a rough calculation. — globale schatting: rough estimate.—een g. bedrag :alump sum. gloeiend contant: prompt cash. gloeikousje: incandescent mantle. goed: ze worden geacht g. te zijn voor een tweemaal zoo groot bedrag: they are considered good (= safe) for twice the amount. — g. bij kas zijn: to be flush (of money). — ten g.e komen van: to benefit; to be to the benefit of. — het g. hebben: 1) to be right; 2) to be well-off. — wees zoo g.: be good enough. — iets g. maken: to make up for something. — het voorspelt weinig g.s voor: it bodesïll for. — zoo g. als: all but. — g. geconditionneerd: in good order and condition; well-conditioned. — g. gewicht: draft; draught: tret. goederen: goods *; merchandise. — g.beurs: Produce Exchange. — g.boek: stock-book; store-book. — g.bureau: Parcels Office. — g.crediet: goods credit; credit in goods. — g.handel: produce trade. — g. klerk: parcel clerk. — g.loods: goods shed. — g. rekening: goods account; merchandise-account. — g.trein: goods train. — g.cercoer: carrying trade; goods traffic. — g.voorraad: stock on hand; stock-in-trade; stock of goods. — g.wagen: waggon. — dichte g.wagen: box waggon. — platte g.wagen: platform car. goedkeuren: to approve of. — een dividend g.: to pass a dividend. — een balans g.: to pass a balancesheet. — een maatregel g.: to approve of a measure. — goedgekeurd saldo: account agreed upon.

goedkoop: cheap; at a cheap rate; inexpensive; at the best hand; at a moderate charge; down. — g. koopen: to buy cheap. — g. en slecht: cheap and nasty. — g.er verkoopen dan zijn concurrenten: to undersell one's competitors. — g.ere meelsoorten: cheaper grades of flour. — g.heid: cheapness.

goedmaken: to make up for; to compensate; to counter-balance.

goedschiks: of one's own accord; of one's own free will; willingly; yoluntarily. — g. of kwaadschiks: willing or unwilling; willy nilly; willing or not.

goedvinden: consent. — wederzijdsch g.: mutual consent. — U kunt handelen naar g.: Use your own discretion; take your own course.

gokkantoor: bucketshop.

golfkarton: corrugated paper.

goodwill: goodwill.

goud: gold *. — g.aanvoer: inf lux of gold. — g-agio: premium on gold. — g.draad: gold wire. — g.gehalte: fineness of gold. — g.houdend zilver: doré silver. — g.leening: gold loan.

— g.mijn: gold mine. —■ g. obligatie : gold bond. — g.onttrekking: withdrawal of gold; gold drain. — g.punt : gold point. — g.reserve: gold reserve.

— g.staaf: bar of gold. — g.uitvoer: outflow of gold. — g. verscheping: shipment of gold.

gouden standaard: gold Standard, graad: de hoogste g. van volmaaktheid:

the highest Standard of excellence. graan: grain; corn. — makelaar in g. :

corn-broker. — gestort g.: bulk gram.

— g.beurs: Corn Exchange. — g.boot : grain vessel. — g.bouw: corn growing.

— g.bouwer: corn grower. — g.handel: corn-trade; corn market. — g.handelaar: corn-dealer; corn-merchant; corn-chandler ;grain-dealer.— g.makelaar: corn-broker. — g.markt : corn-market. — g.oogst: corn-crop; corn-harvest. — g.prijs: price of corn; price of grain. — Officieele opgave der g.prijzen: corn-returns»

gradeering: grade.

gratis: free * of charge; gratis. — g. zenden (doen, enz.): to make no charge for. — g. monster: presentation sample.