is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst van Afkortingen.

m. = mannelijk,

vr. — vrouwelijk,

o. = onzijdig,

mrv. = meervoud,

nmw. — naamwoord,

zelfst. = zelfstandig,

bijv. = bijvoeglijk,

fig. = figuurlijk,

tegenst. — tegenstelling,

lett. = letterlijk.

Z.a. = zie aldaar.

d.w.z. = dat wil zeggen.

d.i. = dat is. fab. of fabell. = fabelleer.

Lat. = Latijnsch.

Gr. — Grieksch.

Fr. = Fransch.

D. = Duitsch.

It. - - Italiaansch.

Sp. = Spaansch.

Rom. — Romeinsch.

Eng. — Engelsen.

Mal. = Maleisen.

Hebr. = Hebreeuwsch.

Port. = Portugeesch. *

N.B. Uitdrukkingen zoeke men als regel op de begin' letter van het eerste woord, staan ze daar niet, dan sla men na op de andere woorden, waaruit zij bestaan.