is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogwelgeboren Vrouwe Hooggeboren Vrouwe

Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid

Zijne Eminentie

Zijne Heiligheid

Mevrouw Douairière

Zijne Koninklijke Hoogheid

Hare Koninklijke Hoogheid

Zijne Majesteit Hare Majesteit

Barones.

Vrouw v. e. Jonkheer.

Gravin.

Aartsbisschop.

Bisschop.

Kanunnik.

(Bij aanspr. „Monseigneur".)

Kardinaal (bij aanspr. „Uwe Erninentie").

Paus (bij aanspr. „Heilige Vader", of „Uwe Heiligheid").

Adellijke Weduwe.

Prins uit Koninklijk Huis (bij aanspr. „Uwe Hoogheid").

Prinses uit Koninklijk Huis (bij aanspr. „Uwe Hoogheid").

Regeerend vorst (bij aanspr. „Uwe Majesteit" of „Sire").

Koningin.

Koningin Moeder.

(Bij aanspr. „Mevrouw", „Majesteit" of „Uwe Majesteit").