is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevoer van zuurstof naar de longen belemmering ondervindt. Asphyxie kan reeds bij het pas-geboren kind optreden. Het voornaamste verschijnsel is een blauw worden van gelaat en lichaam. Ook kan asphyxie veroorzaakt worden, wanneer de lucht niet voldoende zuurstof bevat, zooals bij gasvergifting en zich ontwikkelende kolendamp. Wordt het bezwaar niet spoedig opgeheven dan treedt de dood in.

Aspidistra elatior, bekende sterke kamerplant uit Japan, fam. der Liliaceeên, met glanzend groene, gesteelde bladeren, die alle onmiddellijk opgroeien

uit de dunne, witte, onderaardsche

Aspidistra.

stengeldeelen. In 't voorjaar verschijnen de vreemd gevormde, vleezige bloemen als ongesteelde paddestoelen vlak op de aarde van den bloempot. Voortkweeken door scheuren. In den handel is ook een wit bon te verscheidenheid, die minder sterk is. Verlangt voedzamen grond (bladgr. + ouden koemest + zand), flink licht en matige begieting.

Aspidium. Zie Mannetjesvaren.

Aspiratie is in de geneeskunde het opzuigen door middel van luchtverdunning van vloeistoffen (b.v. met een spuit). Zoo kan men b.v. uit een absces de etter, bij pleuris het vocht uit de borstholte aspireeren. Ook wordt als middel om den aard van sommige ziekten te her¬

kennen het ruggemergsvocht geaspireerd en daarna microscopisch onder zocht.

Aspiratie-thermometer. Zie Hygrometer.

Aspirator, toestel, dat gebruikt wordt om door een of andere ruimte een luchtstroom te doen ontstaan, tot 't drogen van een stof, die men daar in heeft gebracht, óf om een luchtverdunde ruimte te verkrijgen. De eenvoudigste A. bestaat uit een groote glazen flesch, die van onderen een zijdelingsche opening heeft; in den hals steekt een kurk of stop, waardoor een rechthoekig omgebogen buis gaat. Indien nu de flesch vol water wordt gedaan, hetwelk men dan door de onder¬

ste opening laat wegloopen, wordt lucht door de buis gezogen; brengt men die buis door middel van een slang of stop in verbinding met bovengenoemde ruimte, dan zal daarin de lucht verdund worden als ze afgesloten is of er zal lucht dóór gezogen worden als ze door een tweede opening met de buitenlucht gemeenschap heeft (Zie Luchtpomp).

Aspirine (AeethylsalicyUuur), in water niet oplosbare kristallen van lichtzuren smaak. Het heeft zich in de vorm van tabletten als volksgeneesmiddel groote naam gemaakt. Hoewel meestal tamelijk onschuldig, kan toch voortgezet of overmatig gebruik schadelijk zijn.

Aspit of schüdvulkaan. Deze vulkanen worden opgeworpen door een effusieve (uitstroomende) centraal-eruptie. Komen explosies en effusies (met lava-uitvloeiïng) beurtelings voor, dan ontstaat een samengestelde of gelaagde of stratovulkaan. Tot deze soort behooren alle overgangsvormen van zuiver effusieve schildvulkanen tot de zuiver explosieve exemplaren. B. G. Escher, De gedaanteveranderingen oneer aarde (1920).

Asplenium (— Asplenum). Zie Streepvaren.

Aspromonte, ruwe en boschriike berg¬

streek in Z.W. Calabrië, waar Garibaldi 29 Aug. 1862 gewond, gevangen genomen werd.

Asquith, Herbert Henry (1852— ),