is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stichtte de Barnato Diamond Mining Co. in Kimberley, thans deeluitmakend van de De Beers Co.

Barnaul, stad met c. 60.000 inw. in het Siberische gouvernement Tomsk; belangrijke goud- en zilvermijnen.

Barnave, Antonie Pierre Joseph Marie (1761 — 1793), beroemd redenaar tijdens de Fransche Revolutie, lid van de Constituante; pleitte later voor den koning en werd daarom ter dood veroordeeld.

Barnes, William (1800—1886), Engelsch geestelijke en dichter, schreef vele taalkundige- en dichtwerken; o. a. „Poems of rural life in the Dorset dia¬

lect".

Barnett, Samuel Augustus (1844— 1913), Engelsch geestelijke en philanthroop, wijdde zich met Toynbee aan de verbetering der levensomstandigheden van de bewoners in Whitechapel.

Barneveld (1), dorp met c. 3.000 inw. op de Veluwe, ten O. van Amersfoort; schapenmarkten; kerk waar Jan van

acnaiieiaar m iio^ van aen toren sprong. De gemeente Barneveld (2) met c. 11.000 inw. omvat de dorpen Barneveld, Voorthuizen, Garderen en Kootwijk.

Barnfield, Richard (1574 - 1627), Engelsch dichter en vriend van Shakespeare, schreef: „The affectionate Shepherd" enz.

Barnsley, stad met c. 55.000 inw. in het graafschap York (Engeland). Ijzergieterijen, papier- en schoenenfabrieken.

Barnstaple, havenstad met c. 14.500 inw. in het Engelsche graafschap Devon aan de Taw. Aardewerkfabrieken.

Barnsteen is een fossiel hars, afkomstig van den tertiairen barnsteenden (Picea succinifera) en wordt vooral aan de kusten van Oost-Pruisen (Samland) gewonnen; verder in Roemenië en Sicilië, ook spoelt het wel uit zee aan. Het vormt gele, onregelmatige, doorzichtige stukken met schelp ach tigen breuk (soortelijk gew. 1.08, hardheid 2 a 2,5; hierdoor wordt het van imitatie onderscheiden). Door wrijven wordt B. electrisch (het heet in het oudgrieksch „elektron"); het smelt bij hooger temperatuur dan

andere natuurlijke harsen, zooals kopal, n.1. bij 287°. Het verbrandt met lichtgevende vlam, onder sterke rookontwikkeling en verbreidt daarbij een aangenamen geur.

Barnsteen bevat verschillende harssoorten, een weinig barnsteenzuur en vluchtige olie; het lost op in chloroform en in aether; in heete olie of vet verhit, is het te buigen en te vormen. Zie verder Barnsteenindustrie.

Barnsteencolofonium is het residu van de droge destillatie van barnsteen (zie -industrie) en komt, opgelost in terpentijn, als barnsteenlak in den handel.

Barnsteenindustrie zetelt voornamelijk in Oost-Pruisen en Australië waar de barnsteen) zie aldaar) op verschillende wijzen gewonnen werd door baggeren en graven, maar in den lateren tijd vooral door mijnbouw. De massa wordt dan met water gespoeld en met de hand in vier soorten (wit, geel, rood en afval) gesorteerd. In Pruisen is de productie (400.000 K.G. waarvan 300.000 K.G. afval, per jaar) en verkoop in 't groot in handen van den staat. Barnsteen wordt in hoofdzaak voor mondstukken van pijpen en kralen gebruikt, terwijl de afval soms tot een soort lak wordt opgelost of op barnsteencolophonium, barnsteenzuur (zie aldaar) enz. wordt verwerkt. Vooral de Oostersche landen (zooals Turkije) zijn goede afnemers Van barnsteenen voorwerpen. Imitatie-barnsteen bestaat dikwijls uit ambrold, dat uit de afvallen bereid kan worden; soms ook uit glas, celluloid, bakeliet of galalieth (zie aldaar).

Barnsteenolie wordt verkregen bij de droge distillatie van barnsteen (afval) en dient voor vernissen.

Barnsteenvernis. Zie Barnsteenolie.

Barnsteenzuur (CH2COOH), is een vaste gekristalliseerde stof, met een smeltpunt van 182°. Het komt voor bij ontleding van barnsteen, fossiel hout en in veel planten; de zouten heeten succinaten.

Barnum, Phineas Taylor (1810—1891),